คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ครู นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครและบุคคลที่สนใจใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยฉุกเฉินปลอดภัย ภายในหนังสือมีภาพขั้นตอนการการปฐมพยาบาลที่ชัดเจน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้อ่านที่จะปฏิบัติตาม รวมถึงหนังสือเล่มนี้ยังใช้เป็นคู่มือเพื่อทบทวนความรู้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น

ราคา 60 บาท