การปฐมพยาบาลที่ควรรู้สำหรับเด็ก


เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น โดยเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก เนื้อหาและภาพประกอบสร้างในรูปแบบของการ์ตูน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อให้อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน