ตัวอย่างเหตุการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดูแล ให้ความช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ โดยนำความรู้ หรือสิ่งที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้าน ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์


 

เรื่องเล่าอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยในบ้านคนที่ 1

ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัด

- วัดอุณหภูมิของร่างกายโดยใช้ปรอทวัดไข้

- เช็ดตัว โดยใบหน้าและตามร่างกาย เพื่อลดไข้

- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค โดย สวมผ้าปิดจมูก

จากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ผมรู้จักจะดูแลตนเองมากขึ้น จากที่เคยรอให้หมอพยาบาลมาคอยดูแล และ เรียนรู้ที่จะกินยาให้ถูกแล้วตรงตามอาการของโรค ประมาณนี้ ขอบคุณครับ

เรื่องเล่าจากอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยคนที่ 2
ส่วนมากจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดบาดแผล จากการออกกำลัง เช่น การเล่นฟุตบอลและการออกกำลังกายตะก้อ บาดแผลที่เจอส่วนมาก เป็นบาดแผลปิด เป็นแผลฟกช้ำ โดนกระทบกระแทกแรงๆ ผมก็ช่วยเพื่อนๆหรือแนะนำให้เพื่อนๆ ประคบเย็นใน  24 ชั่วโมงแรกเพื่อเป็นการห้ามเลือด ในวันถัดมาก็ให้เพื่อนประคบร้อน ลดอาการบวม ช้ำ ซึ่งได้ผลดีมาก
2.
เมื่อมีอาการท้องเสีย ซึ่งอาจเป็นการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด อาการท้องเสียจะพบบ่อยมาก 1บอกเพื่อนๆและตนเองให้หันมาดื่มน้ำต้มสุก เมื่อมีอาการท้องเสีย เสียน้ำมาก ต้องดื่มน้ำเกลือแร่  เราก็ใช้ความรู้ที่อบรมมาแนะนำเพื่อน ทำเกลืออแร่ผสมเอง ซึ่งวัตถุดิบหาได้ง่ายมาก มี น้ำต้มสุก น้ำตาลทราย  2 ช้อนโต๊ะ เกลือครึ่งช้อนชา ซึ่งช่วยได้มากในอาการเบื้องต้นนี้

 

เรื่องเล่าจากอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยคนที่ 3

ถ้าจบหลักสูตรแล้ว  ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมเวลาประมาณ 18.00 น ได้เกิดเหตุเพื่อนผู้ต้องขัง อาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ผมจังได้เรียก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสถานที่พยาบาลเรือนจำทราบและระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่และพยาบาล ผมนึกถึงหลักสูตรที่ได้รับการอบรมมา พยาบาลสอบถามอาการของผู้ป่วย อะไรเป็นอย่างไรพร้อมทั้งตรวจวัดชีพจรและการหายใจของผู้ป่วยในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้ป่วยให้นอนท่าที่ถูกต้องและผ่อนคลาย และเมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลมาถึง จึงบอกอาการผู้ป่วยให้ทราบพร้อมแจ้งว่าการเต้นชีพจรให้ทราบ ทำให้เกิดการประหยัดเวลาในการสอบถามและเช็คอาการของผู้ป่วย เจ้าหน้าและพยาบาลในเรือนจำ จัดเวลาในการทำงานมากขึ้นอีก กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน เวลาทุกวินาทีมีค่า อาจล่าช้าอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเพราะ ผมได้รับการอบรมหลักสูตร อสม. มา ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มาก ใช้ได้จริง อยากให้มีหลักสูตรแบบนี้จัดขึ้นมาอีก

 

เรื่องเล่าจากอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำด้านอนามัยคนที่ 4

การได้อบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษาร่างกายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยังได้นำความรู้ความสามารถดังกล่าวไปใช้ได้จริงกับเพื่อนๆผู้ต้องขังรายอื่น ทั้งการห้ามเลือด การใช้ยา ประเภทของยา โรคติดต่อ และการป้องกันโรค ขั้นตอนการลงมือถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รับการอบรม หลักสูตรดังกล่าวความรู้เรื่องสาธารณสุขกับผมน้อยมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อการนำเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย ที่ได้จากการอบรมดังกล่าวสามารถนำแตกใช้ในชีวิตประจำวันทั้งตัวข้าพเจ้าและยังสามารถให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก