เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” First Aid Course ( แบบผสมผสาน )


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” First Aid Course ( แบบผสมผสาน )
สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 รับสมัครรุ่นละ 20 คน

สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
Link : https://learning.redcross.or.th/
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายน 2566
เรียน Online วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ( ผ่านระบบ Zoom เวลา 08.00 – 12.00 น. )
เรียน Onsite วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ( ณ สภากาชาดไทย )
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้ ค่ะ
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=72