ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชั่น "โครงการความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก" (Road Safety for Child) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและทำสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชัน โครงการ  ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Child) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                     --------------------------------------------------
          ตามที่ “ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย” ได้จัดจ้างงออกแบบและทำสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชัน โครงการความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Child) นั้น              ผู้ได้รับคัดเลือก บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท            ( สองแสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                    ประกาศ ณ วันที่  14  มีนาคม 2566
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)
                                                  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

 

ไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะเกมแอนิเมชั่น.pdf