เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ Trainer Bank หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ Trainer Bank หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ( สำหรับประชาชน : วิทยากรเครือข่ายขยายผลไปยังประชาชน ) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน
สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
Link : https://learning.redcross.or.th/  
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2566
เรียน Online รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ( ผ่านระบบ Zoom )
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้ ค่ะ
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=77