เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4 รับสมัครรุ่นละ 30 คน
สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
Link : https://learning.redcross.or.th/
เปิดรับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566
เรียน Online วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2566 ( ผ่านระบบ WISIMO ด้วยตัวเอง )
เรียน Onsite วันที่ 17 มีนาคม 2566 ( ณ สภากาชาดไทย )
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้ ค่ะ
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=69