เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 รับสมัครรุ่นละ 30 คน
สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
Link : https://learning.redcross.or.th/
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
เรียน Online วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 ( ผ่านระบบ WISIMO ด้วยตัวเอง )
เรียน Onsite วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ( ณ สภากาชาดไทย )
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้ ค่ะ

http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=69