เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน )


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน )
สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2 รับสมัครรุ่นละ 30 คน

สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
Link : https://learning.redcross.or.th/
เปิดรับสมัคร วันที่ 9 – 15 มกราคม 2566
เรียน Online วันที่ 9 – 30 มกราคม 2566 ( ผ่านระบบ WISIMO ด้วยตัวเอง )
เรียน Onsite วันที่ 31 มกราคม 2566 ( ณ สภากาชาดไทย )
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้ ค่ะ
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=69