เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ”


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน
สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
Link : https://learning.redcross.or.th/
เปิดรับสมัคร วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2566
เรียน Onsite วันที่ 16 - 18 มกราคม 2566 ( อบรม 3 วัน ณ สภากาชาดไทย )
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ Link นี้ ค่ะ

http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=73