รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งวิทยาจารย์ 3 - 5 จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง
เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย  https://redcross.or.th/ หัวข้อร่วมงานกับเรา
หรือเว็บไซต์  https://jobtrc.redcross.or.th/