จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู/อาจารย์ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู/อาจารย์ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยเป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 83 คน 

โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยธีมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 คือ Lifelong first aid learning : ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด