ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายออนไลน์ "Lifelong First Aid Learning ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด"


ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายออนไลน์ "Lifelong First Aid Learning ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก สู่การเรียนรู้ใหม่กับ Learning Platform สภากาชาดไทย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. Live สดผ่าน Facebook และ Website ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย https://learning.redcross.or.th