จัดอบรมให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 52 รูป ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ
โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยธีมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 คือ Lifelong first aid learning : ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด