ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นแกนนำการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED


วันที่ 29 สิงหาคม 65 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นแกนนำการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED ในโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จังหวัดภูเก็ต จัดโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมประมาณ 900 คน