ร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ


วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ และวิทยาจารย์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรม CPR & AED ให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ ได้นำทีมวิทยาจารย์ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครในการฝึกปฏิบัติ CPR & AED ให้กับประชาชน ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เพื่อเป็นการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้กับวิทยาจารย์ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ในการทำงานร่วมกันกับองค์กรภายนอก