เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป


เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 14
1. เรียนทฤษฎีออนไลน์ 11 บทเรียนด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่สมัครเรียน
2. เรียนผ่าน Zoom สอนสดกับวิทยาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมฯ วันที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 13.30 - 14.30 น.
3. เรียนฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ วันที่ 7 ก.ย. 65 เวลา 08.30 - 12.00 น.

สมัครได้ที่ http://learning.redcross.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
โทร. 08 3029 9280 ( ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. )