เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 7


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการ
“พัฒนาความรู้ มุ่งสู่จิตสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย”
หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 7
**เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้่ - 14 สิงหาคม 2565**
อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2565
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
พร้อมรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม
สมัครได้ที่ http://learning.redcross.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
โทร. 08 3029 9280 ( ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. )