จัดอบรมโครงการจราจรกู้ชีพ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดอบบรม ในโครงการ อบรมจราจรกู้ชีพ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 295 คน