เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาล”


เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการ
“พัฒนาความรู้ มุ่งสู่จิตสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย”
หลักสูตร “การปฐมพยาบาล”
**เริ่มลงทะเบียนวันที่ 25 กรกฏาคม 2565**
อบรมหลักสูตรรุ่นละ 3 ชั่วโมง (จำนวน 5 รุ่น)
อบรมวันที่ 1, 3, 5, 8 และ 11 สิงหาคม 2565
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
พร้อมรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม
สมัครได้ที่ http://learning.redcross.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
โทร. 08 3029 9280 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)