ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการรักษาการแทนศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภกากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยท่านเหรัญญิกเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพร เวลา 9.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑณโน) สภากาชาดไทย