พิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี


ผ.ศ.ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้บริหาร วิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี ( 1 ตุลาคม 2544 ) ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2 ห้อง 2/2