กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564


วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดเวทีเสวนา เรื่อง "สอนปฐมพยาบาลอย่างไรในยุคโควิด" ร่วมกับแขกรับเชิญ คุณครูมัดซี นาบอน จากโรงเรียนนาบอน   และคุณครูเปรม ดินแดง โรงเรียนบ้านดินแดง ( สีลาประชารัฐ )  พร้อมกิจกรรมการแสดงช่วงที่ 2 การสาธิตปฐมพยาบาล และกิจกรรมการ DIY อุปกรณ์การปฐมพยาบาลจากวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ยูทูปและเฟซบุ๊กไลฟ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564