ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 คน