ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)ให้ความรู้เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น"


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย พร้อมด้วยนางพรทิพา ศิลาวัชรพล วิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ไปให้ความรู้เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น" ในรายการรู้ทันโรค ดำเนินรายการโดย ประชาสัมพันธ์ กองบริหารการสาธารณสุข ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) สามารถรับฟังสดทางเฟสบุ๊คไลน์ และรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th