ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ผ่านทาง Line Meeting มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 คน