ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา


นที่ 20 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 7 คน