ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 คน