วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย