วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี และ วันพยาบาลแห่งชาติ  วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย