งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็น ประธานในพิธีเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 "Adapting First aid practices to the pandemic " มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"  วันที่ 11 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในงานนี้มีสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก