โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดลพบุรี โดยคุณณัฐนรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอท่าวุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ท่านจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านเบิก จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 41 คน