โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองผู้สูงอายุ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองผู้สูงอายุ  โดย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมชัยจินดา สถานีตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัย์  วันที่ 2 กรกฏาคม 2563  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 31 คน