โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 1  หลักสูตรการดูแลตนเองผู้สูงอายุ  โดย นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่่าราชการจังหวัดพะเยา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ อาคารเรียนรวม กศน. จังหวัดพะเยา  วันที่ 2 กรกฏาคม 2563  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน