Smart Healthy 03 TC TRCS


Smart Healthy ตอนที่ 3 “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วถึงตายป้องกันได้ด้วยวัคซีน” Smart Healthy ได้สัมภาษณ์อ.พญ.สุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ระดับ 8 ด้านวิชาการ สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ท่านได้ให้ข้อมูลว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายและเสียชีวิตทุกราย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว ลิง กระรอก แม่นแคระ ฯลฯ หลักสำคัญในการดูแลหลังถูกสุนัขกัดคือ การดูแลบาดแผล การฉีดวัคซีน การฉีดเซรุ่ม มีหลักจำง่ายๆคือ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ และโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ทุกฤดูคะ