เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม ระบบออนไลน์
1.  ไปยัง Website  http://www.training.redcross.or.th
2.  คลิกที่ “อบรมภายในสถานที่”
3.  เลือกหลักสูตร
4.  เลือกรุ่นที่เหมาะสม
5.  สมัครหลักสูตร
6.  โอนเงิน
7.  Upload ใบ Pay In
8.  รอตรวจสอบ / และอนุมัติ
9.  เข้ารับการอบรมตามวันที่สมัคร