วันสถาปนาศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 17 ปี


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เพื่อความเป็นสิริมงคล