นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย


นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 38 ปี วันสถาปนามูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธี วันที่ 17 กันยายน 2562