นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 53 คน