นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดพิจิตร


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลรีสอร์ท จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน