นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดบึงกาฬ


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายวันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน