ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ร่วมงานอำลาอาลัย ในการเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธาน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร