นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และนางสาวสิริลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ครบ 117 ปี วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562