นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดกระบี่


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิตินดี ประวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางจงดี สกลกิติวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน