นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 1 โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมมัณตราวารี จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน