นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดเพชรบุรี


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ฝีกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน