นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสกลนคร


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม โกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัด สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน