นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดพังงา


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพิงกันโรงแรมภูงาจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน