นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดเลย


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย... ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมภูหลวงโรงพยาบาลเลยจังหวัดเลย... ระหว่างวันที่ 25 - 27มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน