นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสระบุรี


วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสระบุรี ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเสาไห้ รวมทั้งสิ้น 115 คน